29. April 2017 - 17:00 till 18:00
Share it on:

Interaktívny dialóg o násilí The Exchange | Kostol Klarisiek, Bratislava | Saturday, 29. April 2017

The Exchange - Interaktívny dialóg o násilí / choreographic public dialogue

(for English version please scroll down)

Konflikty sú v jadre každého kreatívneho konania. Ak je však zvolenou odpoveďou na konflikt násilie, nádej na pozitívny zvrat je obmedzený. Pri The Exchange ide o participatívny projekt, v ktorom môžu účastníci reflektovať individuálne a globálne mechanizmy násilia.

The Exchange pozýva k účasti na novej forme „verejného výskumu“ a k zamysleniu sa nad otázkou: „Ako ovplyvňujeme my ako jednotlivci hladinu násilia na svete?“ Účastníci sami dávajú výmene formu Ako pomôcka pri tomto kolektívnom skúmaní témy násilie slúžia telesné aktivity ako rozhovor, chôdza, gestikulácia.

V súčasnej situácii vzrastajúcich konfliktov kedy sa svet čoraz viac delí po rasistických alebo ideologických líniach, sa násilné interakcie čoraz viac stávajú akceptovanou, i keď nežiadúcou normou. Často v tejto súvislosti narastá pocit bezmocnosti. The Exchange pôsobí proti tejto bezmocnosti tým, že účastníkom ponúka možnosť reflektovať, čo my ako jednotlivci a komunity dokážeme zmeniť vlastnými silami.

Autorka projektu Dana Caspersen je inovátorkou tanečného umenia, špecialistkou na konflikty a autorkou knihy Changing the Conversation: The 17 Principles of Conflict Resolution (Penguin, 2015). Vo svojej tvorbe sa zameriava na posilnenie úlohy jednotlivca a inštitúcií na dosiahnutie pozitívnej zmeny v deštrukčných systémoch.

MichaelDouglas Kollektiv, ktorý v roku 2009 založili choreografi Michael Maurissens a Douglas Bateman, sa zaoberá teoretickými a praktickými aspektmi umeleckej spolupráce.

Vstup voľný, tanečné vzdelanie a skúsenosti nie sú potrebné.

Prihlásiť sa môžete do 24. 4. na adrese Zuzana.Beniacova@goethe.de

Organizuje Goetheho inštitút v spolupráci s festivalom Nu Dance Fest, Nadáciou Milana Šimečku, Open Society Foundation, Sensorium, VŠMU, PCDS, BKIS

Financované z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko a Nationales Performance Netz, ktorý je financovaný z prostriedkov Zástupcu spolkovej vlády pre kultúru a médiá


THE EXCHANGE
Conflict is the origin of all creative action. However, when violence is the response chosen in any conflict, the possibility for positive change on an interpersonal, national or international level is limited. The Exchange is a choreographic public dialogue that provides a framework through which participants can reflect on individual and global violence mechanisms.
The Exchange invites participants to join a new kind of public research to examine the question: How do we as individuals impact the level of violence in the world?
The event utilizes simple physical
actions, such as walking, gesturing, and physical imagination as tools of exchange for engaging in this collective examination.
In the current international atmosphere of heightened division across racial and ideological lines, violent interactions increasingly become an acceptable, if unwanted, norm and a sense of hopelessness often arises. The Exchange counters this
hopelessness by providing participants a platform from which to consider what they believe about violence, where they learned those beliefs, and how those beliefs tend to focus their attention and actions in conflict. Through this reflection and exchange, a
ground is created from which we can consider what we as individuals and communities have the power to change.
A project by Dana Caspersen and MichaelDouglas Kollektiv

Financed by the German Ministry of Foreign Affairs. Supported by the NATIONALES PERFORMANCE NETZ Guest Performance Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media

To participate please contact Zuzana.Beniacova at Zuzana.Beniacova@goethe.de before April 24