14. September 2019 - 12:00 till 23:00
Share it on:

Gŵyl Ffidil Cymru 2019 / Fiddle Festival of Wales 2019 | Ocean Arts Cardiff | Saturday, 14. September 2019

Mae Gŵyl Ffidil Cymru yn dychwelyd yn 2019 mewn lleoliad newydd: Celfyddydau Cefnfor Caerdydd.
The Fiddle Festival of Wales returns in 2019 at a new venue: Ocean Arts Cardiff.
Rhaglen Amlinellol / Outline Programme (yn amodol ar newid / subject to change)
12:00 - 5:00 yp/pm  Gweithdai / Workshops
5:00 - 6:00 yn/pm  Cystadleuaeth Iau / Junior Competition
6:30 - 7:30 yn/pm  Cystadleuaeth Agored / Open Competition
8:00 - 11:00 yn/pm  Cyngerdd y Nos / Evening Concert