22. October 2020 - 16:00
Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City
Share it on:

Hội thảo Tư vấn định cư Canada - Chương trình Atlantic Immigration Pilot AIPP | Thursday, 22. October 2020

- Chương trình Atlantic Immigration Pilot Program AIPP được thiết kế nhằm giúp người sử dụng lao động tìm kiếm người lao động nước ngoài để khỏa lấp sự thiếu hụt người lao động địa phương.
- Những người sử dụng lao động không thể tuyển dụng được nhân sự trong nước sẽ xin phép chính phủ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài. Khi chính phủ cho phép, người sử dụng lao động sẽ tuyển dụng, bảo lãnh người nước ngoài đó và gia đình họ đến Canada để sinh sống và làm việc. Người lao động được nhà tuyển dụng lựa chọn và gia đình họ sẽ được chính phủ Canada cấp Thẻ thường trú nhân, hay còn được gọi là Thẻ xanh hay PR (Canada Permanent Resident Card).
- Canada đặt kế hoạch 350.000 người nhập cư mỗi năm trong giai đoạn 2019-2021. Trong đó riêng chương trình AIPP dù trong giai đoạn thử nghiệm vẫn đặt mục tiêu 4.000 người nhập cư trong năm 2020.
- Website: https://canada.vn