17. October 2020 - 10:00
mojapsychologia.pl, Krakow
Share it on:

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami | Saturday, 17. October 2020

elem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami pracy poznawczo-behawioralnej, stosowanej w zaburzeniach lękowych dzieci i adolescentów.Szacuje się, że nawet 20% dzieci i młodzieży może mieć zaburzenia lękowe o różnym nasileniu. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie problemu lęku wśród młodej populacji, wypracowanie celnych metod terapeutycznych jest niezmiernie istotne. Taką metodą terapeutyczną jest podejście poznawczo-behawioralne.Techniki tworzone w podejściu poznawczym i behawioralnym znajdują szerokie zastosowanie wśród dzieci i adolescentów gdyż przynoszą widoczne oraz trwałe efekty. Z tego powodu terapia poznawczo-behawioralna stała się podejściem z wyboru w leczeniu zaburzeń lękowych wśród dzieci. Dlatego również znajomość jej podstaw jest niezbędnym elementem warsztatu psychologa czy początkującego terapeuty.Szkolenie będzie okazją do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu psychopatologii dziecka oraz nauki różnorodnych podejść do terapii lęku poprzez formę warsztatową.