24. September 2020 - 18:00
Telegraph, Olomouc
Share it on:

Dvojná vazba - Ivan Pinkava @Telegraph Gallery | Thursday, 24. September 2020

Tvorba Ivana Pinkavy je dlouhodobě ukotvena v médiu klasické fotografie. Svůj svébytný vizuální jazyk postavil především na analogové černobílé fotografii, která neustále osciluje mezi reprezentací lidské postavy a zátiším. Leitmotivem Pinkavova díla je reflexe symbolů vizuální kultury a uvědomování si vlastní konečnosti. Výstava v galerii Telegraph představí vedle sebe starší i nejnovější autorovy práce s důrazem na jejich vývoj a vzájemný dialog.Kurátorem výstavy je Jan Dotřel.