01. October 2026 - 10:00
Share it on:

Дочуто в София / Overheard in Sofia | Sofia International Airport, Terminal 2 | Thursday, 01. October 2026

Това е място, в което могат да се споделят всякакви весели откъси от дочути разговори в София. Колкото по-случайно, по-забавно и извадено от контекст, толкова по-добре.